Wij wensen onze leden en relaties een gezegend Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2019

Er zijn geen trainingen op:

23 December 2018
tot en met
03 Januari 2019

Nieuwjaarsborrel
voor leden en relaties is
op maandagavond 7 januari 2019 na de training!

Home2018-12-13T23:30:37+00:00

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

In samenwerking met EM Sporting kunnen wij je nu sportkleding met ons kringgroeplogo daarop bedrukt aanbieden via een webshop die is ondergebracht bij EM Sporting te Veendam. De merkkleding is van prima kwaliteit, mooi en scherp geprijsd. Je kunt de webshop bereiken door op de volgende link te klikken: Webshop kleding VDH Kringgroep Hoogezand. Veel plezier met shoppen!

Mededelingen van het bestuur

Bestuursmededelingen

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober is Theo van der Poel, op voordracht van het Bestuur, met algemene stemmen gekozen als Commissaris Africhting van onze Kringgroep. Wij feliciteren Theo met zijn benoeming en zijn ervan overtuigd dat Theo het africhtingsaspect van onze Kringgroep uitstekend zal gaan behartigen, stimuleren en met zijn ideeën kan vernieuwen.

Aankomende evenementen

Aankomende evenementen

Voor 2019 hebben we de Noorder Club Match gepland op 31 juli 2019. In het voorjaar organiseren op 28 april een Fok Geschiktheids Keuring in combinatie met een Jonge Honden Dag. De inschrijvingsformulieren zullen vanaf begin 2019 via deze website beschikbaar zijn. Verder streven we er ook naar om in 2019 een IGP-examen te gaan organiseren. Later meer daarover.

LEES OOK

Wil je ook lid worden van onze VDH Kringgroep? Klik dan op deze link en daarna kun je via een online-formulier het lidmaatschap aanvragen.

Je kunt diverse interessante documenten en formulieren downloaden vanaf onze downloadpagina.

Wil je meer weten over de Noorder Club Match? Klik dan hier.

Wij hebben veel foto’s laten maken tijdens onze laatste evenementen. Klik hier om onze verzameling eens te bekijken.

Wij hebben veel gestelde vragen en de gegeven antwoorden voor jou verzameld. Klik hier om de vragen en antwoorden te lezen. Mis je jouw vraag en antwoord, neem dan contact met ons op!

In samenwerking met EM Sporting kunnen wij je nu sportkleding met ons kringgroeplogo daarop bedrukt aanbieden via een webshop die is ondergebracht bij EM Sporting te Veendam. De merkkleding is van prima kwaliteit, mooi en scherp geprijsd. Je kunt de webshop bereiken door op de volgende link te klikken: Webshop kleding VDH Kringgroep Hoogezand. Veel plezier met shoppen!

OVER ONS

De VDH Kringgroep Hoogezand is opgericht in 1971. Het 45-jarige bestaan is in 2016 gevierd met vele leden en oud leden. Onze VDH Kringroep is een zelfstandige vereniging gericht op het uitvoeren van hondensport met de raszuivere Duitse Herdershond. Onze leden trainen op verschillend niveau met hun Duitse Herders. Zo kun je bij onze vereniging trainen voor examens, maar je kunt ook gewoon trainen als hobby en voor ontspanning. Natuurlijk met als doel een gehoorzame, zelfverzekerde en sociale hond te hebben die zonder problemen in onze drukbevolkte samenleving met mens en dier kan samenleven.

Een aantal regionale fokkers zijn ook lid van onze Kringgroep. Zij hebben als doel het fokken van gezonde, sociale Duitse Herders die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het ras van de Duitse Herdershond. Bovendien brengen zij hun kennis en ervaring in tijdens de ringtraingen, waarmee onze leden hun voordeel kunnen doen.

Op dit moment kent VDH Kringgroep Hoogezand meer dan veertig actieve leden. Daarmee zijn we één van de grootste kringgroepen in Noord Nederland. Onze uitdaging is dit minimaal vast te gaan houden.  Daarom is Kringgroep Hoogezand altijd in beweging. Zo organiseert de kringgroep jaarlijks altijd één of meerder evenementen, zijn we altijd op zoek naar het verbeteren van onze hondvriendelijke trainingsmethodes, proberen we ook voor onze jongere leden een interessante Kringgroep te kunnen zijn en onze accommodaties te verbeteren.

VDH Kringgroep Hoogezand is aangesloten bij de landelijke Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH). De VDH heeft in provincies of regio’s in Nederland een afdelingsbestuur. Onze kringgroep valt onder het Provinciaal Bestuur Groningen.

Zylke vom Laerchenhain

IN ‘T KORT

Onze trainingsvisie is vrij simpel: belonen van goed gedrag, negeren van fout gedrag! Het belonen van goed gedrag doen we met behulp van een balletje, de clicker, een voertje of een combinatie daarvan. Ook proberen we altijd dat de hond met een positief gevoel het trainingsveld verlaat, door de training af te sluiten met een spelletje of iets anders wat de hond als zeer positief ervaart.

De contributie bedraagt voor leden € 75,- per jaar en voor huisgenoot- en jeugdleden € 37,50 per jaar. Het jeugdlidmaatschap is voor leden tot de leeftijd van 21 jaar.
In januari van een kalenderjaar worden de leden door de penningmeester aangeschreven voor het betalen van de contributie voor het nieuwe kalenderjaar. Het lidmaatschap van de kringgroep wordt per jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal te geschieden vóór 1 december van enig kalenderjaar.

Het rekeningnummer waarop de contributie moet worden overgemaakt is:
NL22 RABO 0103 3391 91 t.n.v. VDH Kringgroep Hoogezand, altijd onder vermelding van het factuurnummer en het relatienummer.
Ook kan het lidmaatschap contant worden betaald bij de medewerkers van de kantine. Vanzelfsprekend krijg je dan van de kantinemedewerkers een bewijs van betaling.

Wil je graag een betalingsregeling in termijnen, dan is dat altijd mogelijk. Voorwaarde is wel dat je dit vooraf altijd even afspreekt met onze penningmeester.

Nieuwe leden worden in principe eerst aspirantlid van onze kringgroep. Na aanmelding ontvangt een aspirantlid een factuur ter hoogte van € 15,00. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Het aspirantlidmaatschap is 2 maanden geldig. Daarna zullen het aspirantlid en de VDH Kringgroep Hoogezand samen besluiten dat de overgang naar een hoofd-, huisgenoot- of jeugdlidmaatschap en goede volgende stap zal zijn.

In dat geval ontvangt het nieuwe lid een factuur voor het definitieve lid maatschap, waarop de kosten van het aspirantlidmaatschap in mindering worden gebracht.

We beschikken over een ruime kantine, waar je diverse consumpties kunt verkrijgen en contacten met elkaar kunt onderhouden. Om een consumptie te kunnen kopen, moet je bij de kantinemedewerkers een consumptiekaart van € 10,00 kopen. Alle consumpties die je nuttigt worden op deze kaart afgestreept.

In de kantine zijn diverse comsumpties beschikbaar, zoals koffie, thee, warme chocolademelk. diverse soorten frisdrank en cup-a-soup. In de winter worden ook gehaktballen of warme rookworst verkocht.

Inmiddels is het terras voor de kantine overdekt, zodat je ook buiten altijd droog de trainingen kunt volgen.

VDH Kringgroep Hoogezand is een zelfstandige rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Belangrijke reglementen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze Kringgroep. Van alle leden wordt verwacht dat zij deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement kennen. Je kunt deze documenten vinden op de downloadpagina.

De ledenvergaderingen worden twee keer per jaar gehouden en wel in het voorjaar (maart) en in het najaar (november). De data voor deze vergaderingen worden tijdig aan de leden bekend gemaakt. Mocht het noodzakelijk zijn, kan er ook altijd een extra ledenvergadering worden georganiseerd. De leden worden hierover altijd vroegtijdig door het bestuur geïnformeerd.
Agenda + notulen worden in principe via e-mail toegestuurd aan de leden. Leden die geen mailadres hebben krijgen de benodigde stukken via de post.

Een Hoofdlidmaatschap van de VDH kost € 49,15 per jaar. Daarbij wordt door de VDH ook nog € 15,00 entreegeld in rekening gebracht. Het Huisgenootlidmaatschap van de VDH (in combinatie met een VDH Hoofdlidmaatschap) kost per jaar € 28,00. Het jeugdlidmaatschap van de VDH kost per jaar € 33,85. We vinden het als kringgroep zeer gewenst dat onze leden lid zijn of worden van de VDH. Je hebt dit lidmaatschap namelijk nodig wanneer je in Nederland examens wilt afleggen of deel wilt gaan nemen aan een Fokgeschiktheidskeuring. Bovendien kun / mag je dan de ledenvergaderingen van de Provinciale VDH Afdeling Groningen bijwonen, zodat je persoonlijk invloed uit kunt oefenen op het beleid van de VDH.

Behalve dat je via het lidmaatschap van de VDH invloed kunt uitoefenen op het beleid van de VDH, ontvang je ook maandelijks het informatieve en kleurrijke maandblad van de VDH.

Wil je lid worden van de VDH, ga dan naar de site van de VDH.

Tot zover de informatie over VDH kringgroep Hoogezand. Roept één en ander vragen op, stel ze dan gerust. Wat voor ons vanzelfsprekend is, kan voor jou nieuw zijn.

Neus aan neus

TRAININGEN

VDH Kringgroep Hoogezand bestaat uit enthousiaste leden die op verschillend niveau en onder deskundige begeleiding van onze coaches met hun Duitse Herders trainen. Bij ons kun je trainen voor een examen, maar je kunt ook gewoon komen trainen als hobby en ontspanning. Dit alles gericht op het verkrijgen van een gehoorzame en zelfverzekerde sociale hond waar je veel plezier aan kunt beleven.

Lees meer...

Ringtraining

Ringtraining

Lees meer...

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid

Lees meer...

Pakwerk

Pakwerk

Lees meer...

Speuren

Speuren

TRAININGSTIJDEN

We verzorgen trainingen op de maandag- en donderdagavond en de zondagochtend.

 • Op de maandagavond verzorgen we vanaf 19:15 de ringtrainingen. Wil je verzekerd zijn van een voorbrenger voor jouw Duitse Herder, meld je dan uiterlijk zondags aan bij de commissaris kynologie (Chantal Norder). Dit kan via WhatsApp en SMS (06-23612422 ) of per e-mail.
 • Op de donderdagavond verzorgen we gehoorzaamheidstrainingen. Het rooster ziet er als volgt uit:
  • 19:15 – 19:45 uur de allrounders (in groepen).
  • 19:45 – 20:15 uur de puppies.
  • 20:15 – 20:45 uur de VZH/IGP-groep.
  • Daarna zal Vincent Heidema het pakwerk verzorgen.

Indien je verhinderd bent, meld je dan even af bij de commissaris africhting (Theo van der Poel) of bij één van de andere bestuursleden.

 • Op de zondagochtend verzorgen we speurtrainingen voor pups tot en met gevorderde honden:
  • Vanaf 09:30 uur.
  • Meld je altijd uiterlijk zaterdags aan bij de commissaris africhting. Dit kan via WhatsApp en SMS (06-49717917 ) of per e-mail.
  • De locatie van de speurvelden kan door omstandigheden nog wel eens wisselen. Daarom is vooraf aanmelden bij de commissaris africhting van belang, zodat je weet op welke locatie de speurtraining zal worden verzorgd.
  • Speuren op de velden zonder begeleiding van VDH Kringgroep Hoogezand is volstrekt niet toegestaan.

Op onze facebookpagina wordt altijd vermeld wanneer en welke trainingen door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden. Wanneer je lid van onze kringgroep bent, abonneer je dan ook op onze besloten facebookpagina.

SPONSORKLIKS

Ondersteun onze kringgroep en shop online altijd via Sponsorkliks!

Klik op het logo van Sponsorkliks hiernaast, zoek de gewenste webwinkel, klik op de groene knop Bestel, plaats je bestelling, betaal en klaar! Onze Kringgroep ontvangt, na jouw bestelling, dan altijd een percentage van jouw aankoopbedrag.

Sponsorkliks

Via Sponsorkliks kun je bestellingen plaatsen bij meer dan 1000 veilige webwinkels, zoals onder meer Coolblue, Hema, Thuisbezorgd, Hotels.com, Albert Heijn, C&A, Zalando, Intertoys, Wehkamp, Zooplus, Bol.com en vele, vele andere. Klik op het logo hiernaast van Sponsorkliks en ontdek welke webwinkels er bij Sponsorkliks zijn aangesloten en hoeveel commissie dat onze VDH Kringgroep per bestelling kan opleveren.

BESTUUR

Peter WittermansVoorzitter
Mark JoostenSecretaris
Tjalling KokPenningmeester
Chantal NorderCommissaris Kynologie
Theo van der PoelCommissaris Africhting

CONTACT

Lees onze Privacy Verklaring.

Heb je een vraag of opmerking? Vul het onderstaande formulier volledig en correct in en doe een klik op Verzenden.

* = invullen is verplicht

 • Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving. Door het onderstaande selectievakje aan te vinken, bevestig je dat je onze Privacy Verklaring met betrekking tot de opslag en gebruik van de gegevens die zijn ingediend via dit formulier hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.