De Noorder Club Match 2019 wordt in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede de Duitse deelstaat Niedersachsen.

Das Noorder Club Match 2019 wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Provinzen Drenthe, Fryslân und Groningen sowie dem Land Niedersachsen im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Niederlande mitfinanziert.

Spencer di Casa Massarelli V1 NCM 2018

Keurmeesters NCM / Richter Mittwochschau 2019

De heer Lothar Quoll keurt de GHKL-Reuen op de BSZS 2019 | Herr Lothar Quoll richtet die GHKL-Rüden auf dem BSZS 2019.

Lothar Quoll
 • Stokhaarklassen | Stockhaar Klassen:
  • GHKL Reuen (vanaf 24 maand) | GHKL Rüden (ab 24 Monate).
  • JHKL Reuen (18 – 24 maand) | JHKL Rüden (18 – 24 Monate).
  • Puppy Klasse Reuen (6 – 9 maanden) | Welpen Klasse Rüden (6 – 9 Monate).

De heer Helmut Buß keurt de GHKL-Teven op de BSZS 2019 | Herr Helmut Buß richtet die GHKL-Hündinnen auf dem BSZS 2019.

Helmut Buß
 • Stokhaarklassen | Stockhaar Klassen:
  • GHKL Teven (vanaf 24 maanden) | GHKL Hündinnen (ab 24 Monate).
  • Puppy Klasse Teven (6- 9 maanden) | Welpen Klasse Hündinnen (6- 9 Monate).
  • Open Klasse Teven (15+ maanden zonder africhting) | Offene Klasse Hündinnen (15+ Monate ohne  Ausbildungskennzeichnen).

De heer Albrecht Woerner keurt de JKL-Teven op de BSZS 2019 | Herr Albrecht Woerner richtet die JKL-Hündinnen auf dem BSZS 2019.

 • Stokhaarklassen | Stockhaar Klassen:
  • JKL Teven (12 – 18 maand) | JKL Hündinnen (12 – 18 Monate).
  • NWKL Teven (9 – 12 maand) | NWKL Hündinnen (9 – 12 Monate).
  • Baby Klasse Teven (4 – 6 maand) | Baby Klasse Hündinnen (4 – 6 Monate).

Mevrouw Margit van Dorssen keurt de JKL-Reuen op de BSZS 2019 | Frau Margit van Dorssen richtet die JKL-Rüden auf dem BSZS 2019.

 • Stokhaarklassen | Stockhaar Klassen:
  • JKL Reuen (12 – 18 maanden) | JHKL Rüden (12 – 18 Monate).
  • NWKL Reuen (9 -12 maanden) | NWKL Rüden (9 – 12 Monate).

De heer John Lijffijt is SV-Keurmeester van de VDH en is bestuurslid van de Raad van Beheer | Herr John Lijffijt ist SV-Richter und Vorstandsmitglied des niederländischen Raad van Beheer (VDH).

John Lijffijt
 • Stokhaarklassen | Stockhaar Klassen:
  • JHKL Teven (18 – 24 maanden) | JHKL Hündinnen (18 – 24 Monate).
  • Baby Klasse Reuen (4 – 6 maanden) | Baby Klasse Rüden (4 – 6 Monate).
  • Open Klasse Reuen (15+ maanden en zonder africhting) | Offene Klasse Rüden (15+ Monate und ohne Ausbildungskennzeichnen).

De heer Peter Nefs is SV-Keurmeester van de VDH | Herr Peter Nefs ist SV-Richter des niederländischen SV.

 • Alle langstokhaar klassen | Alle Lang Stock Haar Klassen
Lila vom Haus Thalie V1 GHKL Hündinnen NCM 2018