Noorder Club Match 2019

Wilt u of uw bedrijf ook de NCM ondersteunen en sponsoren? Neem dan contact op met onze secretaris voor het bespreken van een aantal zeer aantrekkelijke mogelijkheden!

Cavom: hoofdsponsor Noorder Club Match

Cavom: Hoofdsponsor van de Noorder Club Match sinds 2005.

De Noorder Club Match

Op de laatste woensdag van juli 2005 organiseerde VDH Kringgroep Frisiana de Clubmatch van Friesland. Niemand dacht dat dit zou kunnen lukken. Een wedstrijd midden in de vakantie en ook nog midden in de week? Maar met maar liefst 125 inschrijvingen werd het een geweldig succes. Hierna ontstond het idee om samen met VDH Kringgroep Hoogezand de clubmatch ieder jaar op de laatste woensdag in juli te organiseren. Zo ontstond de Noorder Club Match (NCM).

De Noorder Club Match 2019 wordt in het kader van het INTERREG V A Programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede de Duitse deelstaat Niedersachsen.

Das Noorder Club Match 2019 wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Provinzen Drenthe, Fryslân und Groningen sowie dem Land Niedersachsen im Rahmen des INTERREG V A-Programms Deutschland-Niederlande mitfinanziert.

Doelstelling van de Noorder Club Match

De Noorder Club Match is bijzonder. Het doel van de Noorder Club Match is namelijk:

  • het presenteren van alleen de beste Duitse Herdershonden uit binnen- en buitenland
  • op de laatste woensdag in juli of de eerste woensdag in augustus
  • die hoofdzakelijk zullen worden beoordeeld door keurmeesters van de eerst aankomende Bundes Sieger Zucht Schau (BSZS)
  • aangevuld door de beste keurmeesters van Nederland
  • voor een geïnteresseerd Nederlands/Duits publiek van liefhebbers en fokkers van de Duitse Herdershond.

De eerste Noorder Club Match

De samenwerking tussen VDH Kringgroep Frisiana en VDH Kringgroep Hoogezand resulteerde in 2006 in de eerste Noorder Club Match. Het succes van de Clubmatch van Friesland in 2005 werd met 134 inschrijvingen ruimschoots overtroffen. Dit ondanks de heersende extreem warme en droge weersomstandigheden. Vanaf 2006 t/m 2014 organiseerden de kringgroepen Frisiana, Hoogezand en Roswinkel afwisselend de Noorder Club Match.

Vanaf 2015 is VDH Kringgroep Hoogezand volledig verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de NCM. Dit met handhaving van de in 2005 geformuleerde doelstelling.

Het beste van het beste

Inmiddels is de Noorder Club Match uitgegroeid tot de grootste internationale clubmatch voor Duitse Herdershonden in Nederland. In 2015 en 2016 meer dan 160 inschrijvingen. In 2017 ruim 180 ingeschreven Duitse Herdershonden en in 2019 werden er zelfs 207 inschrijvingen geboekt vanuit de gehele wereld. Een record in de geschiedenis van van de Noorder Club Match tot nu toe!

Een gevestigd begrip

Ook in het buitenland is de Noorder Club Match inmiddels een bekend internationaal kynologisch evenement voor Duitse Herdershonden op topniveau. Alleen noemt men daar de Noorder Club Match vaak de “Mittwochschau”. Dit omdat de NCM de enige Clubmatch ter wereld is die op een woensdag wordt georganiseerd.

In 2020 de 15de editie van de NCM?

Medio januari 2020 neemt het bestuur van Kringgroep Hoogezand de beslissing om al dan niet de 15 editie van de NCM te gaan organiseren. Dit besluit hangt dan volledig af van het aantal vrijwilligers dat zich rond die tijd heeft aangemeld en of er een sluitende begroting op basis van gegarandeerde sponsor- en advertentie-inkomsten is vast te stellen. Indien er besloten kan worden om de Noorder Club Match in 2020 te gaan organiseren, dan zal dat ook gepaard gaan met een aantal belangrijke veranderingen. Je moet dan denken aan:

  • alleen inschrijven via het online inschrijfformulier op de website van de kringgroep,
  • geen acceptatie van nameldingen en meldingen via e-mail of telefoon,
  • sluiting van de inschrijvingstermijn naar de zaterdagavond voorafgaand aan de NCM,
  • vooraf betalen van het inschrijfgeld wordt verplicht (niet aantoonbaar vooraf betaald, betekent altijd uitsluiting van deelname),
  • het beschikbaar stellen van een helpdesk voor inschrijvers om hen te kunnen ondersteunen bij de toepassing van deze veranderingen.

Natuurlijk is het bestuur van Kringgroep Hoogezand zich ervan bewust dat deze veranderingen op weerstand zullen gaan stuiten en dat het mogelijk een groot aantal inschrijvingen zal gaan kosten. Dat is dan maar zo. Het bestuur weet ook dat de NCM een kynologisch evenement is waarbij de commerciële belangen van fokkers, eigenaren en houders van kynologische Duitse Herdershonden een grote rol spelen. Maar dat betekent niet dat deze fokkers, eigenaren en houders daarom de gestelde spelregels kunnen en mogen bepalen, negeren of omzeilen. Deelnemen aan de NCM is prima, maar dan alleen op de door het bestuur van VDH Kringgroep Hoogezand gestelde voorwaarden.