Benthe

Privacy

Dit is de privacyverklaring van VDH Kringgroep Hoogezand. De kringgroep is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40037727. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking en het gebruik van gegevens door VDH Kringgroep Hoogezand.

VDH Kringgroep Hoogezand respecteert de privacy van al haar leden en relaties. Daarom behandelen wij de door jou verstrekte persoonlijke informatie met zorg en vertrouwelijkheid. De privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VDH Kringgroep Hoogezand.

Bescherming van jouw gegevens

De VDH Kringgroep Hoogezand garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website en onze besloten Facebook-pagina. Daarom lees je in deze verklaring welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat je kunt doen wanneer je nog vragen hebt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom

Contactformulier en inschrijfformulieren

 • Via het contactformulier kun je vragen en berichten sturen naar ons secretariaat. De gevraagde gegevens, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, zijn nodig voor het afhandelen van vragen en berichten. Na verwerking van de vraag of het bericht verwijderen we altijd jouw gegevens.
 • Via inschrijfformulieren kun je het lidmaatschap van onze vereniging aanvragen of je inschrijven voor een evenement. De gevraagde gegevens op deze inschrijfformulieren zijn noodzakelijk voor de verwerking door ons secretariaat. In geval van een aanvraag lidmaatschap verwerken wij gegevens, zoals jouw voornaam, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, in onze administratie. Deze administratie is ondergebracht bij een externe leverancier. Met deze leverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst conform de AVG aangegaan. Deze leverancier voldoet volledig aan de eisen van de AVG. De gevraagde gegevens bij inschrijvingen voor evenementen slaan wij extern en beveiligd op. Het secretariaat verwerkt deze gegevens in catalogi en uitslagenlijsten.
 • Via het contactformulier en de inschrijfformulieren ontvangen wij ook algemeen beschikbare gegevens, zoals IP-adres, webbrowser, mobile apparatuur, server, operating system, de datum en tijd van ontvangst van het formulier. Wij gebruiken deze algemene gegevens alleen voor de controle, acceptatie en beveiliging van jouw gegevens. Daarom verwijderen we algemene gegevens meteen na acceptatie van het formulier.
 • Gegevens van onze leden worden gebruikt om toegang te kunnen verlenen tot onze besloten Facebook-pagina. Toegang tot deze besloten Facebook-pagina wordt alleen verleend aan betalende leden van onze VDH Kringgroep.

Aanvraag lidmaatschap

 • Via het formulier Aanvraag lidmaatschap kun je een lidmaatschap aanvragen bij onze VDH Kringgroep. De gevraagde gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig voor behandelen en administreren van jouw aanvraag voor een lidmaatschap van onze vereniging.

Relaties

Van onze relaties verwerken wij gegevens, zoals bedrijfsnaam, contactpersoon, adres- en bereikbaarheidsgegevens, in onze administratie. Deze administratie is ondergebracht bij een externe leverancier. Met deze externe leverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst conform de AVG aangegaan. Deze leverancier voldoet volledig aan de eisen van de AVG.

Cookies

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie via cookies. Cookies zijn programmaatjes die informatie verzamelen van bezoekers aan onze website.

Websites van andere organisaties

VDH Kringgroep Hoogezand is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan onze website zijn gekoppeld. Dit betekent dat je ook altijd de privacyverklaring van deze websites moet raadplegen, voordat je jouw gegevens daar achterlaat.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

 • Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door VDH Kringgroep Hoogezand. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan anderen zonder jouw toestemming, tenzij wij dat verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke voorschriften of gerechtelijke uitspraken.
 • Wij zijn ook verplicht de gegevens van inschrijfformulieren voor evenementen, afhankelijk van het soort evenement, te delen met de:
 • Via een abonnement op de SID kunnen anderen gegevens vanuit de SID raadplegen en overnemen in hun bestanden die zij via internet toegankelijk kunnen maken.
 • Sommige gegevens van onze leden, die ook lid zijn van de VDH, moeten wij jaarlijks delen met de VDH. Het gaat dan om jouw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats en het land waarin je woont.
 • Gegevens van onze relaties delen wij met niemand.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

 • Wanneer je ons via het contactformulier een bericht of vraag toezendt, verwijderen wij het bericht of de vraag inclusief jouw persoonsgegevens na verwerking binnen 24 uur.
 • Ingevoerde gegevens voor inschrijvingen op evenementen bewaren wij tot we de volledige administratieve afhandeling kunnen afronden. Dit houdt ook in dat we de verplichte betaling van de inschrijfkosten voor het evenement aantoonbaar moeten hebben ontvangen.
 • Gegevens van leden, oud-leden en relaties moeten we altijd verplicht en zonder termijn bewaren in verband met administratieve en wettelijke voorschriften.
 • Gegevens van oud-leden en hun toegangsrechten verwijderen wij na beëindiging van een lidmaatschap altijd uit de toegangsadministratie van onze besloten Facebook-pagina.

Welke rechten heb je over jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. Het verwijderen van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer we deze gegevens verplicht moeten bewaren. Denk daarbij aan administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden en reglementen van de VDH.

Foto’s en video’s

Tijdens onze trainingen en evenementen kunnen wij foto’s en video’s laten maken van Duitse Herdershonden met of zonder hun eigenaars, houders of geleiders. Deze foto’s en video’s gebruiken wij voor mogelijke publicatie op onze website en/of facebookpagina. Je kunt ons altijd vragen om foto’s of video’s van jou, jouw (pleeg)dochter of (pleeg)zoon of de betrokken hond niet te gebruiken voor publicatie. Neem daarvoor contact op met jouw contactpersoon.

Jouw contactpersoon

Jouw contactpersoon is de secretaris van onze vereniging.

Aanvullende informatie

VDH Kringgroep Hoogezand gebruikt jouw gegevens voor de communicatie richting jou. Hierbij kun je denken aan facturen, nieuwsbrieven, mededelingen van het bestuur en/of update berichten.

Welke gegevenslekprocedures hebben we geïmplementeerd

Wij documenteren intern alle gegevenslekken. Dit omvat óók de gegevenslekken die wij niet hoeven te vermelden.

Welke informatie aangaande gegevenslekken registreren wij?

We houden de volgende informatie bij ieder gegevenslek:

 • Een korte omschrijving van het lek.
 • Wanneer het lek plaatsvond.
 • Wat er met de gegevens is gebeurd (zijn ze verloren gegaan, of door een onbevoegde ingezien, gekopieerd of gewijzigd?).
 • Van welke groep(en) personen er gegevens gelekt zijn en om hoeveel personen het gaat.
 • Het informeren van de groep(en) personen van wie er gegevens gelekt zijn.
 • Om welke soorten gegevens het gaat.
 • De (mogelijke) gevolgen van de inbreuk (bijvoorbeeld een risico op identiteitsfraude of reputatieschade).
 • Maatregelen die we hebben genomen naar aanleiding van het lek.

Gegevenslekken worden binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de organisatie van VDH Kringgroep Hoogezand en haar privacybeleid. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.