Protocol VDH Kringgroep Hoogezand

VAN MAANDAG 28 NOVEMBER T/M 19 DECEMBER WORDEN DE TRAININGEN  GEANNULEERD!!!

BASIS HYGIËNE EN VEILIGHEIDSREGELS

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.

MAATREGELEN BIJ DOORGANG VAN TRAININGEN

 • Houd bij parkeren naast elkaar minimaal 2 meter onderlinge afstand.
 • Er is een eenrichtingsingang en -uitgang gerealiseerd om bij het betreden en verlaten van het veld de minimale 1.5 meter afstand te kunnen bewaren.
 • Tijdens de trainingen wordt er getraind volgens een schema dat wordt weergegeven op het planboard van de commissaris kynologie.
 • De kantine is en blijft gesloten.
 • De toiletten zijn compleet gesloten.
 • Wanneer je in extreme noodgevallen toch gebruik moet maken van een toilet, ben je verplicht zelf de wc, de wastafel, kraan en de deurkrukken te ontsmetten en het toilet met glorix door te spoelen met de klep dicht.
 • De EHBO-kit is tijdens de maandagtraining toegankelijk en beschikbaar op het terras.
 • Deurklinken worden regelmatig gereinigd en ontsmet.
 • Als Coördinator Corona Zaken is Chantal Norder aangesteld. Zij houdt toezicht op de naleving van de bepaalde en ingerichte maatregelen en beantwoordt vragen indien nodig. Bij afwezigheid van de Coördinator Corona Zaken worden diens verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken uitgevoerd door de secretaris van de kringgroep.
 • Alle leden en gasten verplichten zich onder alle omstandigheden te houden aan de instructies en maatregelen van de Coördinator Corona Zaken.
 • Gebruik alleen eigen trainingsmateriaal (balletje, e.d.).
 • Neem voor je hond(en) een eigen waterbak en water mee en laat honden van anderen daaruit nooit drinken.
 • Geef honden van anderen geen snacks.
 • Neem zelf water, zeep en een handdoek om je handen te kunnen wassen en af te drogen.
 • Maximaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. Dit geldt niet voor trainers, bestuursleden, beheerders en de Coördinator Corona Zaken.
 • Verlaat het terrein binnen 15 minuten na afloop van de training. Dit geldt niet voor trainers, bestuursleden, beheerders en de Coördinator Corona Zaken.
 • Samenscholingen zijn verboden.